W działaniach UE budownictwo ma status wiodącej gałęzi przemysłu o kluczowym znaczeniu dla kwestii oszczędności energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, a także na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków.

Chcąc przybliżyć zakres bieżących działań Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz inne bliskie tematycznie zagadnienia, Instytut Techniki Budowlanej publikuje informator o zrównoważonym budownictwie.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą częścią naszego biuletynu:

Zobacz: Z naszej oferty skorzystali...

Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie niesie za sobą wymierne korzyści. Korzystając z posiadanego potencjału, na który składa się zaplecze techniczne, wiedza i wieloletnie doświadczenie ekspertów, kontakt z instytucjami wpływającymi na rynek budowlany w Polsce i w UE, Instytut Techniki Budowlanej oferuje swoje usługi obejmujące wspieranie działań przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzanie ich osiągnięć w tym zakresie.